Realizacja RODO

Drogi Kliencie,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Renovatio Marcin Goj z siedzibą w Ustroniu, os Manhatan 5/20, 43-450 Ustroń, NIP:5482661486. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: wp@anytimefitness.pl lub adres pocztowy: Renovatio Marcin Goj, os Manhatan 5/20, 43-450 Ustroń, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach wejściówki lub członkowskich).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane są i będą przetwarzane w celach:

   – Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.

   – Marketingu produktów i usług – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Okres przechowywania
Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane: – na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
– na podstawie zawartej umowy – 7 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT i prawne.

Państwa prawa
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody odnosi się także do kwestii przekazywania Państwu informacji handlowej drogą elektroniczną. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przetwarzanie swoich danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do osiągnięcia powyższych celów. Administrator korzysta także z uprawnienia do wysyłania Państwu informacji handlowej drogą elektroniczną, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.